Hrvatska albanija.jpg Nemačka Rusija Slovenija Bugarska madjarska.jpg Italija Francuska Rumunija Češka turska.jpg Holandija Švedka Danska finland.jpg Norveska estonija.jpg galicija.jpg malta.jpg tajland.jpg

home   |   контакт   |   пријава на список на линковиKултура, уметност
-

(внесете на латиница)

-

Слики, сликарство, галерии, атељеa, икони

www.bukefal.com.mk

Аrt gallery Bukefal, art gallery Ohrid Macedonia, Macedonian
Painters - Gallery Bukefal is longterm project, at the time of past
ten years of work presented more then 200 authors and over 3000
art – works
Ohrid


Makedonija


www.cac.org.mk

Центар за современи уметности - Скопје - Страници посветени
на македонски ликовни проекти и изложби
Скопје
Makedonija

www.meri.com.mk

Art Studio Goddess - online presentation of the traditional artist
Meri Anicin Pejoska

Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Фотографија, уметнички фотографии

www.kruno.org

Круно - Фото: Фотографирање во тешки услови Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Театар, театарска уметност

www.fdu.ukim.edu.mk
Факултет за Драмски Уметности- Art faculty and a scientific
training institution for film, television and theatre
Скопје
Makedonija
www.mactheatre.edu.mk Театролошка дата база - Во архивата на Институтот, во над 150
архивски кутии, веќе се чуваат десетина лични збирки/фондови
на македонските театарски творци, дигитализирани според
важечките научни стандарди. Институтот поседува и голем број
артефакти – собрани, главно, преку донации – коишто би
требало да имаат третман на музејски експонати. Проектот на
Институтот, дигиталната ениклопедија Театарот на
македонската почва, ја доби највисоката македонска награда
за научни постигнувања „Гоце Делчев“ (2003) / FDU Institute
Macedonia mactheatre Theater Theatre Theatrology
Makedonija
www.mtf.com.mk Македонски Театарски Фестивал „Војдан Чернодрински“ -
Прилеп - Македонскиот театарски фестивал "Војдан
Чернодрински" е конституиран 1965 година на иницијатива на
Здружението на драмските уметници од Република
Македонија. Фестивалот го носи името на основоположникот на
македонската драма - Војдан Чернодрински, драмски автор,
актер и режисер. Традиционално секоја година се одржува во
градот Прилеп во почетокот на месец јуни
Прилеп


Makedonija


www.puppet.com.mk

Театар за деца и младинци - Веб страници на театарот за деца
и младинци / Theater for Children and Yoth - info on future events
for children and teens
Makedonija

www.stranizza.com
Stranizza Theatre - Stranizza театар - пантомима, физички
театар, славење на театарот, животот...
Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Филм

www.avalon.com.mk

Avalon - music production company, mainly of pop artists Makedonija
www.filmovi.com Filmska banka - sve što ste ikada htjeli znati o domaćem filmu;
U spomen filmskoj kulturi jedne zemlje na Balkanu

www.manaki.com.mk

International Cinematographers Film Festival "Manaki Brothers" Bitola Makedonija
Вајарство, длаборез и слични уметности

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Mузеи

www.msuskopje.org.mk

Museum of Contemporary Art / Музеј на современата уметност ... Скопје Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina
ЦРНА ГОРА Crna Gora

Посетете и листа на сајтови од музеи во светот на bestwebsitesdirectory.info, кликнете ТУКА
Литература, пистели, книги, издаваштво, списанија за култура
www.blesok.com.mk

Блесок - Списание: Блесок - списание за литература и други
уметности / Blesok - magazine for literature and other arts /
Blesok - magazine for literature and other arts
Скопје

Makedonija

www.makedonika.org

Македоника - Списание: Македоника, журнал за македонската
историја и култура / Makedonika - online journal on macedonian
history and culture


Makedonija

www.mapa.com.mk М@Па содржи 20 броеви на Блесок и 17 книги во е-формат. На
овој CD-ROM се вклучени и Македонскиот П.Е.Н. Центар и
Друштвото на писателите на Македонија со цел да се понуди
поширок увид во плодната македонска литература. Со повеќе
од 400 фотографии на автори и со повеќе од 550 био-
библиографски белешки, овој CD-ROM можете да го сфатите и
како референтна библиотека. Сепак, веруваме дека
најголемото достигнување на „М@Па“ е нејзината богата
содржина: околу 2 часа музика, повеќе од 1000 слики во
Блесок Галерија, и - згора на сè - неколку илјади страници
текст


Makedonija

www.matica.com.mk

Матица Македонска - Во една од најубавите книжарници во
Македонија... има нешто што ве тера да се вратите
поврторно ... и повторно ... и повторно.


Makedonija

www.prodelo.com.mk Prosvetno Delo - Publishing House Makedonija
www.svp.org.mk

Struga Poetry Evenings - official site, contains the festival
program, poetry from the participants, and reports from past
years
Struga

Makedonija

www.templum.com.mk
Издавач Темплум, издавач на списанијата Маргина и Лифт. /
Templum - magazine for literature and poetry
Makedonija
www.turlitava.com.mk
A handful of Emotions (Grst Chuvstva) - online collection of
modern Macedonian prose and poetry
Makedonija
www.webcast.com.mk
Струшки вечери на поезијата - Презентација на најтипичните
настани на 40-тите Струшки Вечери.
Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Цркви, манастири, џамии, верска содржина

www.macedonianchurch.org

Macedonian Church - information on the Macedonian Orthodox
Christian faith / American-Canadian Diocese
Makedonija

www.macedonians-nj.org

Sts. Kiril and Metodij Macedonian Orthodox Church - information
about the Macedonian Orthodox community in Cedar Grove,
New Jersey, USA
New Jersey

www.m-p-c.org

Македонска Православна Црква - Црква: Чудни страни на
МПЦ. Изработени од Александар Попоски, македонец во
Канада / Macedonian Orthodox Church - information on the
Macedonian Orthodox Christian faith, unofficial site
Makedonija


www.mpc.org.mk

Mакедонска Православна Црква - Струмичка Епархија - Web
Site на Mакедонска Православна Црква - Струмичка Епархија.
Нуди прекрасни фотографии
Makedonija

www.mpc-svetinaum.ch

St. Naum of Ohrid Macedonian Orthodox Church, Zurich,
Switzerland - information about the Macedonian Orthodox
community in Switzerland

www.povardarska-eparhija.
org.mk

Povardarska-eparhija Makedonija

www.stclementofohrid.com

St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Church - information
about the Macedonian Orthodox community in Toronto, Canada
Toronto
Kanada
Makedonija

www.
stmarymacedonianorthodoxchurch
.ca

Македонска православна црква „Света Мала Богородица“ -
МПЦ Света Мала Богородица - Кембриџ, Онтарио - Канада
Кембриџ

Kanada

www.svetipetaripavle.org

St. Peter and Paul Macedonian Orthodox Cathedral - information
about the Macedonian Orthodox community in Crown Point,
Indiana, USA
Crown Point

www.veronauka.com.mk

Veronauka Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Историско – културна содржина

www.historyofmacedonia.org

History of Macedonia - info on the history of Macedonia and the
Macedonians

Makedonija

www.soros.org.mk

Trebenishta - online guide of one of the most popular
archeological sites in Macedonia
Makedonija
Oстаната и мешана културна содржина
www.artimpresia.com
Галерија Артимпресија - Бугарска виртуална галерија за
култура и уметност
www.atcm.org.mk

Association of Technical Culture of Macedonia, contains
information about the astronautical, cinema, photo, underwater
and similar clubs
Makedonija

www.cdnh.edu.mk
ЦДНН - Центар за дигитализација на културно наследство на
Македонија
Makedonija
www.culture.org.mk
Come to Macedonia and Your Heart Will Remain Here / Info on
Macedonia
Makedonija
www.dktetovo.com.mk Дом на културата „Иљо Антески - Смок“ Тетово Makedonija
www.kalamus.com.mk
Каламус - За прв пат во Македонија. Библијата низ историјата
и уметноста во Македонија на CD-ROM...

Makedonija
www.kontrapunkt-mk.org Контрапункт - Веб страници на културниот центар Точка Makedonija
www.kultura.gov.mk
Министерство за култура / Ministry of Culture of the Republic of Macedonia Makedonija
www.lokomotiva.org.mk
Welcome to LOKOMOTIVA Centre for New Initiatives in Arts and
Culture
Makedonija
www.macedonia.co.uk
Macedonian Cultural and Information Center - agency for
preservation and promotion of Macedonian culture and art

Makedonija
www.manu.edu.mk Македонска академија на науките и уметностите Makedonija
www.metamak.mk

Pavilion of the Republic of Macedonia at the 11th International
Architecture Exhibition La biennale di Venezia; Information related
to Metamak Cutouts project
Makedonija

www.multimedia.org.mk

Мултимедија - ПАЦ Мултимедија има цел да влијае на
развивањето на интелектуалните и естетските хоризонти на
уметничкиот систем


Makedonija

www.ngoartstudio.org.mk NGO Art Studio / НВО Арт студио Скопје Makedonija
www.o-p-a.org

Опсесивно посесивна агресија - Официјален сајт на арт групата
ОПА (Опсесивно посесивна агресија - Денис Сарагиновски &
Слободанка Стевческа)
Makedonija

www.orce.com.mk Ансамбл за народни песни и ора "Орце Николов". "Ние,
Македонците немаме пирамиди и сфинги, нашата таковина не е
украсена со палати на материјалните паметници, но имаме
нешто кое ниту вековите, ниту природните стихии, ниту
демонската рака на насилниците неможат да го разурнат...

Makedonija

www.reper.net.mk
Репер - Прв бесплатен е-зине за критичко промислување на
уметностите

Makedonija
www.scca.org.mk Soros Center for Contemporary Arts (SCCA) Makedonija
www.spiritofohrid.com.mk Spirit of Ohrid - Првокласен културен настан Ohrid Makedonija

www.srbi.org.mk
СПОНА, Културно-информативни центар Срба у Републици
Македонији / Cultural and informational centre of Serbs ...
Скопље
Makedonija
www.stefani-sen-senar.com Стефани Сен Сенар - Писателка со македонско потекло Makedonija
www.tangsoo.com

MK Kim Martial Arts - welcome! tang soo! To receive the latest
school news and updates sign-up by clicking here! US-K Martial
Arts has the best of everything that there is to...
Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora